Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Forshem Group AB

Forshem Group AB
Box 17
53321 Götene

Hemsida:

www.forshem.com

Verksamhet:

Forshem Group AB är moderbolag till Götenehus AB, Sjödalshus AB samt produktionsbolaget Forshem Industri AB, vilka tillsammans utgör en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige.

Ägare:

AB Westergyllen (noterat på O-listan), som delar ut Forshemgruppen till sina aktieägare innan notering.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

23 november 2006

Värdering:

Övrigt:

Westergyllen delar ut verksamhetsområdet Bygg/Miljö, vars olika delar har Forshemgruppen som moderbolag. Fullständigt förslag planeras att presenteras under augusti. En extra bolagsstämma är tänkt att hållas under hösten, var efter en notering är tänkt att ske omedelbart.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss