Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Fastilium Property Group AB
Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.fastilium.se

Verksamhet:

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan företrädesemissionen i juni 2016; Valeo SA Jersey 41, 9 %, OOO AB 16,7 %, Trimalchion GmbH 14,9 %, Jan Löngårdh 5,3 %, Övriga (ca 3000) 21,2 %.

De största ägarna är Jan Löngårdh 29,7 %, Aktiebolaget Kulissen 26,6 %, Christer Elmehagen 4,6 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Inställd

Tid:

Sannolikt inställd.

Värdering:

50,1 Mkr pre-money och 68 Mkr post money om emissionen i juni 2016 fullteckas.

Övrigt:

Chrontech Pharma AB gjordes under sommaren 2015 om till ett fastighetsbolag och bytte då även namn till Fastilium Property Group AB. Bolaget är i början av september 2015 fortfarande noterat på First North, men kommer att avlistas. Bolagets ambition är att strukturera om ledningen av bolaget och sedan söka en ny notering.

Uppdatering: Fastilium säger i mitten av september 2015 avser att ansöka om återlistning på First North. En sådan process beräknas ta 2-3 månader enligt bolaget.

Uppdatering: Bolagets ursprungliga tidsplan har uppenbarligen inte fungerat. I början av maj 2016 har bolaget en provisorisk hemsida i väntan på en ny.

I mitten av april 2016 valdes Anna Bråkenhielm in i styrelsen. Peter Lindh lämnade styrelsen.

Uppdatering: I juni 2016 gör Fastilium en företrädesemission. Man upprepar då att bolaget avser att notera sig på någon MTF-lista, dock utan att ange någon tidsplan.

Uppdatering: I mitten av augusti 2016 utsåg Fastilium Per-Erik Tunroth till ny CFO.

Uppdatering: Vi läser i Q2 2016-rapporten att företaget under våren bestämt sig för att notera aktierna på NGM Nordic-MTF, dock utan att ange någon tidsplan.

Uppdatering: Under sommaren 2017 upprättade Fastilium en kontrollbalansräkning

I september 2017 beslutades att göra en nedskrivning för att göra en avsättning till fria reserver. Nedskrivning ska ske genom indragning av de 32 364 545 aktier som inneas av VSA Jersey. Ingen ersättning utgår för detta. Bakgrunden uppges vara att det avtal som Fastilium slutit med VSA Jersey om uppförande och överlåtelse av fastigheter som var grunden för emissionen av dessa aktier har upphört att gälla.

Man tog vidare beslut om överlåtelse av samtliga pågående projekt till Valeo Nordic Holding AB.

Dvs noteringsplanerna lär vara inställda.

Uppdaterat: 2017-09-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss