Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Fastighetsaktiebolaget Norrporten
Fastighetsaktiebolaget Norrporten

Fastighetsaktiebolaget Norrporten
Landsvägsallén 4
852 29 Sundsvall

Hemsida:

www.norrporten.se

Verksamhet:

Norrporten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 120-tal fastigheter. Dessa finns i Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Köpenhamn och Hamburg.

Ägare:

Andra och sjätte AP-fonden äger 50 % vardera.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Inställd

Tid:

Inställd, uppköpt under våren 2016

Värdering:

Uppdatering: Uppköpt för 14 Mdkr under våren 2016. (13,4 Mdkr i kontanter och aktier + 464 Mkr i en utdelning innan affären)

Uppdatering: 15-17 Mdkr baserat på multiplar för jämförbara företag enligt Reuters.

Fastighetsbeståndet är värt 25 Mdkr enligt bolaget självt.

Övrigt:

I början av februari 2015 skrev tidningen Fastighetsvärlden att fastighetsbolaget Norrporten, med fastigheter för 25 miljarder kronor, ska börsnoteras. Företaget ägs av Andra och sjätte AP-fonden, 50 % vardera. En upphandling av rådgivare för en börsnotering ska ha inletts.

Uppdatering: I slutet av maj 2015 meddelade Norrporten att Platzers VD P-G Persson har valts till ny styrelseledamot i Norrporten. I början av juni 2015 meddelade Norrporten att de rekryterat Magnus Jacobson till ny CFO.

Uppdatering: I början av oktober 2015 rapporterar SvD att de har fått information från välunderrättade källor att Norrporten ska börsnoteras inom kort.

Uppdatering: Under andra halvan av november 2015 skriver Reuters att de har två källor som säger att ägarna ska notera Norrporten under 2016. Rothschild ska vara rådgivare.

Uppdatering: I mitten av januari 2016 rapporterade DI att ägarbolaget NS Holdings i sitt stämmoprotokoll från den 29 december 2015 för första gången bekräftar noteringsplanerna av Norrporten. Vidare framgick att Eva Halvarsson och Sven Björkman från Andra AP-fonden avgick och ersattes av styrelseproffsen Märtha Josefsson och Håkan Erixon. DI skrev även att de svenska bankerna har involverats, med Nordea i spetsen, i arbetet att kontakta investerare.

Uppdatering: Den 7 mars 2016 handelsstoppades Castellum då Reuters rapporterade att källor uppgivit att Castellum överväger att lägga ett bud på Norrporten.

Uppdatering: Castellum har bekräftat att de utvärderar möjligheten att köpa Norrportens fastighetsbestånd.

Uppdatering: I mitten av april 2016 blev det klart att Castellum köper Norrporten.

Uppdaterat: 2016-04-13

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss