Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Exini Diagnostics AB
Exini Diagnostics AB

Exini Diagnostics AB
Scheelevägen 17, Beta 3
22370 Lund

Hemsida:

www.exini.com

Verksamhet:

EXINI, ett Lundaföretag från Ideon, erbjuder sjukvårdssektorn kvalificerade system för beslutsstöd, som skapar kostnadseffektiv sjukvård och ökad patientsäkerhet. Genom att ha försett systemet, som bygger på neurala nätvek, populärt kallat artificiell intelligens, med bilder som tolkats av internationellt välrenommerade auktoriteter inom olika diagnostikområden, har systemet lärt sig hur dessa tolkar bilderna och kan på egen hand ge diagnosförslag. Systemet används av 58% av alla Isotopkliniker i Sverige.

Ägare:

Bo Håkansson, styrelseledamöter och anställda samt Augmenta Venture Partner.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

10 augusti 2009

Värdering:

Pre-money 60,6 Mkr vid nyemissionen i juni 2009. Till det kan sedan adderas upp till 10 Mkr beroende på hur mycket som tecknas i nyemissionen.

Övrigt:

Exini presenterar sig den 18 maj 2009 på Aktietorgets Torgdag i Malmö. Företaget gör en nyemission inför noteringen.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss