Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Exeger Sweden AB
Exeger Sweden AB

Exeger Sweden AB
Brinellvägen 32
114 28 Stockholm

Hemsida:

www.exeger.com

Verksamhet:

Exeger utvecklar och producerar solcellsmaterial, filmer som kan tryckas på olika ytor. Lösningen är en så kallad grätzelsolcell.

Ägare:

Exeger har ca 200 aktieägare. Bland investerarna återfinns Connecting capital, Fasadglas, Wallenstam och Erik Mitteregger.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ingen känd tidsplan.

Värdering:

Uppdatering: 1 Mdkr efter nyemissionen i slutet av 2016.

800 Mkr vid den senaste nyemissionen.

Övrigt:

Exeger sade i maj 2016 att de hittills tagit in 273 Mkr. Planen är att under 2016 ta in ytterligare 50 Mkr i nyemissioner.

När DI frågade om bolaget planerar en börsnotering sade bolagets VD Giovanni Fili "Vi utesluter inte alls en notering - vi är börsfähiga och kan gå in på vilken lista vi vill".

Uppdatering: I början av december 2016 skriver Di att Exeger har gjort en nyemission på 50 Mkr, där pengarna kom från Fortum.

Bolaget har byggt en tillverkningsfabrik och pengarna ska bla gå till att göra tilläggsbyggnation för att kunna producera 15 miljoner enheter per år, samt att bolagets stora kunder kräver att de har en kassa för stabilitetens skull.

Grundaren Giovanni Fili blickar dock redan mot nästa steg med större produktion och då krävs en ny tillverkingsfabrik och då behövs finansiering.

”Det kan bli en börsnotering, men det är inte givet. Det beror helt på omständigheterna. Men vi har redan byggt upp kompetensen inom bolaget med informationsgivning och redovisningsstandarder så att vi ska klara en notering”, säger han.

Uppdaterat: 2016-12-01

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss