Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i European Institute of Science AB
European Institute of Science AB

European Institute of Science AB
Scheelevägen 19 F
223 70 Lund

Hemsida:

www.euris.org

Verksamhet:

European Institute of Science:s affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Ägare:

Noterat på NGM Equity.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

18 februari 2009

Värdering:

Noterat på NGM Equity.

Övrigt:

European Institute of Science AB byter lista från NGM Equity till Aktietorget. Anledningen är att kostnaderna för en notering är lägre på Aktietorget.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss