Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Eurocine Vaccines AB
Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

11 december 2006

Värdering:

28,68 Mkr efter emissionen enligt emissionsvillkor.

Övrigt:

Företaget presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i Stockholm den 10 maj. Företaget kommer att göra en nyemission i samband med noteringen.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss