Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i ESEN eSports AB
ESEN eSports AB

ESEN eSports AB
Hangövägen 18
115 41 Stockholm

Hemsida:

esenesports.com

Verksamhet:

ESEN eSports är en av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. De arrangerar även andra events och programserier inom esport, cosplay och gaming.

Ägare:

Joakim Stenberg 22 %, Körnbäck Holding AB 22 %, Jan Lundemo 14 %, Mölna Spar AB 8 %, Ann-Sofie Ekström 7 %, Rikard Franzén 7 %, Bastian Ericsson 6 %, Fredrik Preilser 5 %, NS Ventures AB 4 %, Övriga (5 st) 5 %.

Lista:

Aktietorget

Status:

Genomförd

Tid:

26 oktober 2017

Värdering:

Uppdatering: 50,87 Mkr post money.

Uppdatering: 51,2 Mkr post money.

44,6 Mkr pre-money och 53,6 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

I samband med nyemissionen inför noteringen skriver företaget "ESEN har inlett arbetet med att notera Bolagets aktie vid en så kallad MTF-handelsplats. I Sverige utgörs sådana handelsplatser av Aktietorget, NGM Nordic MTF och Nasdaq First North. Det är styrelsens bedömning att Bolaget efter genomförandet av föreliggande nyemission uppnår de krav som de regelverk en sådan marknadsplats tillämpar. Val av handelsplats liksom övrig information om noteringsprocessen kommer fortlöpande att anslås på Bolagets hemsida. Den av styrelsen planerade första handelsdagen infaller den 12 juni 2017."

Uppdatering: Den 12 juni 2017 har passerat, ingen notering är genomförd och ingenting har kommunicerats om saken. Var ändå ganska märkligt att notera bolaget på sista teckningsdagen i emissionen.

Uppdatering: ESEN har förlängt teckningstiden till den 10 juli 2017, vilket även förskjuter tidsplanen för noteringen.

Uppdatering: ESEN meddelade i början av juli 2017 att de har valt Aktietorget för sin notering och att en notering är planerad att ske under september 2017.

Uppdatering: I början av oktober 2017 skriver bolaget att de siktar på att genomför noteringen under oktober 2017.

Uppdatering: Företaget har blivit godkänt för notering på Aktietorget, den 26 oktober 2017 är planerad första handelsdag.

Uppdaterat: 2017-10-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss