Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Erik Penser Fondkommission AB

Erik Penser Fondkommission AB
Box 7405
10391 Stockholm

Hemsida:

www.penser.se

Verksamhet:

Fondkommissionär som erbjuder finansiella tjänster såsom aktiemäkleri, makro- och aktieanalys, strukturerade produkter, kapitalförvaltning, företagsobligationer, premieobligationer, corporate finance och fonder (via deras systerbolag Erik Penser Fonder AB).

Ägare:

Erik Penser AB !00 %, som dock planerar att sälja 30 % av sitt innehav till de anställda på Erik Penser Fondkommission AB. Innan noteringen är tanken att Erik Penser AB minskar sitt ägande till omkring 50 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Inställd

Tid:

Ej satt

Värdering:

Övrigt:

Uppdatering: Företaget meddelar i oktober 2008 att man ställer in planerna på en notering under 2009. Turbulensen på marknaden gör att företaget anser att man kan utvecklas bäst i en onoterad miljö med Yggdrasil som en långsiktig ägare.

Uppdaterat: 2008-10-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss