Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Energistationsfonden 1 AB
Energistationsfonden 1 AB

Energistationsfonden 1 AB
Box 24137
10451 Stockholm

Hemsida:

www.energistationsfonden.se

Verksamhet:

Energistationsfonden har som affärsidé att investera i tankstationer (både gamla och helt nya) och att omforma / utforma dem till högeffektiva försäljningsställen av fordonsbränslen utnyttjande ett nytt svenskt koncept för Drive-Thru tankning.

Ägare:

Om erbjudandet 2009/2010 fulltecknas äger de nya investerarna 80 % av företaget och Drive-Energy AB 20 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

2014

Värdering:

Om erbjudandet i 2009/2010 fulltecknas så värderas företaget till omkring 12 Mkr.

Övrigt:

Drive-Energy AB säljer under 2009/2010 andelar i Energistationsfonden 1, där man har förbundit sig att tillföra kapitalet till Energistationsfonden 1 som ett ovillkorat aktieägartillskott (exklusive 5,5 % för omkostnader). Efter 4 år kommer Energistationsfonden 1 att avvecklas. Om aktieägarna vill kan dock företaget istället komma att noteras på en marknadsplats. Under tiden kommer Aqurat Fondkommission att hålla handel i aktien.

Uppdatering: Energistationsfonden 1 AB verkar aldrig ha fått in pengarna man sökte och någon verksamhet verkar inte ha kommit igång. Ingen framtida notering således.

Uppdaterat: 2012-10-13

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss