Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ecomb AB

Ecomb AB
Tallvägen 2
15138 Södertälje

Hemsida:

www.ecomb.se

Verksamhet:

ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Ulf Hagström 19,77 %, Eric Norelius 19,73 %, Industrifonden 14,61 %, SEB Luxemburg 2,33 %, Länsförsäkringar Småbolagsfond 1,99 %, Frank Schill 1,91 %, Rolf Ylitalo 1,01 %, Mikael Skönborg 0,92 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

2 februari 2011

Värdering:

Vid nyemissionen inför noteringen; Pre-money 7,5 Mkr och upp till 16,2 Mkr post money om företrädesemissionen fulltecknas (7,5 Mkr) och övertilldelningsoptionen används (1,2 Mkr).

Övrigt:

Ecomb gör en nyemissionen under november/december 2010. Företrädesemission på 7,5 Mkr och övertilldelningsoption på 1,2 Mkr riktad till allmänheten.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss