Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ecoclime Group AB
Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB
Nytorgsgatan 14
903 30 Umeå

Hemsida:

ecoclime.se

Verksamhet:

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Ägare:

Celsium Group i Umeå AB 23,50 %, Lennart Olofsson 15,41 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

14 september 2020

Värdering:

190 Mkr i marketcap i mitten av maj 2019.

Övrigt:

Ecoclime meddelade i mitten av maj 2019 att de inleder en process för att lista sig på First North Premier, dvs en flytt från Spotlight. Ingen tidsplan angavs.

Uppdatering: I mitten av november 2019 i rapporten för tredje kvartalet skrev bolaget att de gör förberedelser för att förbereda sig på möjligheten att göra ett listbyte till First North Premier. Ingen tidsplan angavs.

Uppdatering: Ecoclime börjar handlas på First North den 26 mars 2020.

Uppdatering: Den 23 mars 2020 meddelade Ecoclime att de skjuter på listbytet.

"Med anledning av ett pågående anmärkningsärende hos Spotlight gällande att Bolaget vid ett tillfälle i juli 2019 enligt Spotlight inte ska ha följt MAR-reglerna, väljer Bolaget nu att skjuta fram planerna till senare under innevarande år.

Ecoclimes inställning är att Bolaget har tillämpat vid var tid gällande regelverk på Spotlight och att förfarandet i det aktuella fallet låg helt i linje med Spotlights handledningstext.

Bolaget avser att återkomma med ny tidplan för bytet till Nasdaq First North Premier efter det att anmärkningspåståendet hos Spotlight är hanterat."

Uppdatering: I början av juli 2020 meddelade Ecoclime att de vunnit ärendet hos Spotlights diciplinnämnd och att de nu siktar på att byta till First North under hösten 2020.

Uppdatering: Ecoclime noteras på First North den 14 september 2020.

Uppdaterat: 2020-09-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss