Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ecoclime Group AB
Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB
Nytorgsgatan 14
903 30 Umeå

Hemsida:

ecoclime.se

Verksamhet:

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Ägare:

Energiintressenter AB 100 % innan nyemissionen till allmänheten under november 2013.

Uppdatering: Energiintressenter AB är huvudägare, JLO Invest är delägare. Totalt 170 äger genomförda emissioner innan listningen.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

18 februari 2014

Värdering:

33,5 Mkr pre-money och 43,5 Mkr post money om emissionen under november fulltecknas.

Uppdatering: 43,5 Mkr post money efter en riktad emission innan listningen.

Övrigt:

Ecoclime planerar att göra en nyemission och sedan lista sig på Aktietorget. Företaget gör en första presentation den 5 november 2013 på ett Aktietorgsmöte i Nyköping.

Uppdatering: Ecoclime har nu inlett sin nyemission inför listningen på Aktietorget.

Uppdatering: Ecoclime listar sig på Aktietorget den 16 december 2013.

Uppdatering: Ecoclime förlängde teckningstiden något för att investerarna skulle kunna ta del av det nya investeringsavdraget som införs den 1 december 2013. Vilket gör att listningen på Aktietorget förskjuts något, till den 15 januari 2014.

Uppdatering: Ecoclime meddelar att emissionen var framgångsrik och att listning på Aktietorget kommer att ske den 18 februari 2014. Teckningar på 7,6 Mkr kom in, varav 2,5 Mkr från huvudägaren Energiintressenter. Emissionsbemyndigandet var på 10 Mkr och investerare har efter teckningstiden framställt önskelmål om att investera, varför bolaget har för avsikt att göra en riktad emission på 2,5 Mkr innan listningen.

Uppdatering: Företaget har gjort den riktade emission man hade för avsikt att göra.

Uppdaterat: 2014-02-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss