Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Dignitana AB
Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Ägare:

Företaget gör en ägarspridning, där Strict Equitys 600 aktieägare får 13 % av bolaget. Företaget planerar sedan att göra en riktad nyemission på 17,6 Mkr till Strict Equitys aktieägare och ett fåtal större placerare. I samband med noteringen planerar man en publik emission.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

18 juni 2009

Värdering:

20 Mkr vid omvänt förvärv + nyemission på 17,6 Mkr.
Uppdatering: Pre-money 20,9 Mkr och post money 41,8 Mkr om emissionen i april 2009 fulltecknas.

Övrigt:

Företaget använder Sticty Equity för ägarspridning och nyemission.

Uppdatering: Företaget avvaktar ett lämpligt läge att notera sig.

Uppdatering: I början av februari 2009 har företaget aktiverat sina planer för en notering på Aktietorget. Dignitana planerar att göra en emission på 18 Mkr inför noteringen.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs och noteringen flyttas därför till den 12 juni 2009.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss