Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Diab Group AB
Diab Group AB

Diab Group AB
Drottninggatan 2
11151 Stockholm

Hemsida:

www.diabgroup.com

Verksamhet:

Kompositmaterial.

Ägare:

Ratos äger 50 %.

Uppdatering: Ratos köpte i början av 2009 3i:s ägarandel och äger efter det 94 % av aktierna.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

Ej satt

Värdering:

Omkring 909 Mkr enligt det pris som Ratos under början av 2009 köpte 3i:s ägarandel för.

Övrigt:

Inga noteringsplaner är kommunicerade. Det är dock en tänkbar exit-möjlighet för Ratos.

Uppdatering: I början av 2009 slöt Ratos avtal om förvärv av 3i:s andel av DIAB. Köpeskillingen för aktierna uppgick till cirka 400 Mkr. Ratos ägarandel uppgår efter förvärvet till 94%.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss