Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Cyclezyme AB
Cyclezyme AB

Cyclezyme AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

/www.cyclezyme.se

Verksamhet:

Cyclezyme erbjuder enzymer och processer för energieffektiv återvinning av bland annat plastförpackningar och textil innehållande PET eller polyester.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

December 2023

Värdering:

11,6 Mkr pre-money och 19,0 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 8,50 kr per aktie.

Övrigt:

Cyclezyme gjorde under oktober-november 2023 en spridningsemission och skrev då att en notering ska ske på Spotlight under december 2023. Teckningstiden förlängdes vilket ger en indikation om att bolaget haft svårt att få ett tillräckligt intresse för sin emission. Bolagets emission har inte publicerats på Spotlight, vilket nog ska tolkas som att Spotlight först vill se att bolaget har en tillräcklig spridning innan de godkänner bolaget.

Uppdaterat: 2023-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss