Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Custos AB

Custos AB
Box 7610
103 94 Stockholm

Hemsida:

www.metsnik.ee/custos.html

Verksamhet:

Custoskoncernen äger och förvaltar skogsfastigheter i Estland. Samtliga fastigheter i Estland ägs genom de estniska bolagen Metsnik och Metsnik Agri. Totalt äger koncernen vid utgången av 2010 cirka 17 000 hektar mark. Custos AB hette tidigare Tisko AB.

Ägare:

Innan nyemissionen under 2007 fanns följande ägare; VBY Holding AB, Ulrich & Co, NatPec Invest AB, Kopparberg Holding AB, Veine Johansson, Torsten Johansson, Göran Nilsson, Sven-Olof Björck, Klas Rosenqvist, Jacob Kark, Benny Larsson, Jan Nilstadius och Jgez Konsult AB.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

2010

Värdering:

Företaget gjorde under 2007 en nyemission till priset 1 kr per aktie. Vilket värderade företaget till 7,4 Mkr pre-money och 16,4 Mkr post money om emissionen fulltecknades.

Övrigt:

Företaget siktar på att noteras på en mindre lista. Man gjorde en nyemission på 9 Mkr under år 2007.

Uppdatering: Tisko AB har bytt namn till Aktiebolaget Custos. Företaget finns kvar och verkar ha stora tillgångar. Någon hemsida finns inte och vi har ingen information om företagets utveckling eller eventuell plan för notering.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss