Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Curasight A/S
Curasight A/S

Curasight A/S
Ole Maaløes Vej 3
2200 København N, Danmark

Hemsida:

curasight.com

Verksamhet:

Curasight har utvecklat ett koncept för PET-avbildning. Genom denna avbildning underlättar Curasights teknologi både diagnos och valet av cancerbehandling.

Ägare:

Innan noteringsemissionen; AK 2014 Holding ApS 43,3 %, UK Curacap ApS 28,7 %, CHN 2014 Holding ApS 17,3 %, Madsen Holding 2013 ApS 6,5 %, LT 2003 ApS 4,2 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

8 oktober 2020

Värdering:

Uppdatering: 232,7 MDKK post money

200 MDKK pre-money och 232,7 MDKK post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Curasight ska notera sig på Spotlight under tidig höst. Bolaget inleder den 3 september 2020 en IPO på 66,9 MDKK och samtidigt gör man även en riktad emission på 28,6 MDKK.

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare.

Uppdatering: Curasight noteras på Spotlight den 8 oktober 2020.

Uppdatering: Curasights noteringsemission tecknades till 273 MDKK motsvarande 835 %. Bolaget får 1700 nya aktieägare. Då intresset var stort använder bolaget även övertilldelningsoptionen.

Uppdaterat: 2020-10-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss