Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Crowdsoft Technology AB
Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.crowdsoft.se

Verksamhet:

Crowdsoft erbjuder en plattform för att, samla in, styra, sortera och samarbeta kring stora inflöden av information från privatpersoner, medarbetare och andra intressenter.

Ägare:

Uppdatering: Ägande i mars 2016; Fredrik Crafoord genom City Capital Partners AB 10,45 %, Alf Eriksson själv och via bolag 6,44 %, Anders Jönsson genom För Fulla Segel AB 4,70 %, Masterinvest AB 4,64 %, Capensor Capital AB 4,54 %, Davisa Ltd 4,15 %, Yngve Andersson 4,06 %, Fredric Forsman 3,70 %, Calle Gandeborn 3,57 %, Health Runner AB 2,41 %, TargetEveryOne AB 2,40 %, Varakani Ltd 2,30 %, Johan Eriksson 2,26 %, Råsunda förvaltning AB 2,12%, Henrik Tjernberg 1,96 %, Övriga 40,31 %

Omkring 500 aktieägare efter att Ironroad/VMS Play har delat ut aktier.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

2 augusti 2016

Värdering:

Uppdatering: 43,1 Mkr post money.

Uppdatering: 24,6 Mkr pre-money och 49,0 Mkr post money om emissionerna inför noteringen fulltecknas. 20 öre per aktie.

Uppdatering: 14 öre per aktie i augusti 2015 då bolaget gör en nyemission på 7 Mkr. Vi föregående nyemission var priset per aktie 35 öre.

Uppdatering: 14,9 Mkr pre-money och 19,9 Mkr post money om emissionen under december 2014 fulltecknas.

10,5 Mkr post money vid nyemissionen under juni 2014.

Övrigt:

Crowdsoft presenterar sig den 3 juni 2014 i Stockholm. Företaget planerar att lista sig på Aktietorget under våren 2014.

Uppdatering: Crowdsoft gör en nyemission under juni 2014 och planerar att lista sig på Aktietorget under hösten 2014.

Uppdatering: Crowdsoft gör en nyemission under december 2014 och ska lista sig på Aktietorget under våren 2015.

Uppdatering: Enligt obekräftad uppgift har Crowdsoft skjutit sina listningsplaner till hösten 2015.

Uppdatering: I augusti 2015 gör Crowdsoft en nyemission på 7 Mkr till 14 öre per aktie, att jämföra med tidigare nyemission på 35 öre. Pengarna sägs behövas under hösten 2015. Den tidigare tidsplanen att notera bolaget under hösten 2015 känns något osäker.

Uppdatering: Crowdsoft deltar i slutet av maj 2016 på en presentationslunch hos Aktietorget. De ska då vara aktiva med en nyemission, inför en framtida notering på Aktietorget.

Uppdatering: Crowdsoft gör en nyemission och noterar sig på Aktietorget den 30 juni 2016.

Uppdatering: Crowdsoft skjuter på noteringen till den 26 juli 2016.


Uppdatering: Crowdsoft skjuter på noteringen till den 2 augusti 2016.

Uppdaterat: 2016-08-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss