Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i C-RAD AB
C-RAD AB

C-RAD AB
Bredgränd 14
75320 Uppsala

Hemsida:

www.c-rad.se

Verksamhet:

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Ägare:

Noterat på First North.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

16 december 2014

Värdering:

Noterat på First North.

Övrigt:

C-Rad meddelar i september 2011 att under 2012 planerar att byta lista från First North till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: År 2012 går mot sitt slut och inget har sagts om en flytt till Stockholmsbörsen på länge. I början av december 2012 meddelade företaget att de planerar att göra en nyemission, tid och villkor har dock ännu inte meddelats. Kanske blir en flytt aktuell efter när denna finansiering är på plats.

Uppdatering: C-Rad gjorde under mars 2013 en nyemission på 41,9 Mkr.

Uppdatering: C-Rad skriver i slutet av oktober 2013 att tidsplanen för ett byte från First North till Nasdaq OMX Smallcap har försenats. Bytet är nu tänkt att ske under mars 2014.

Uppdatering: C-Rad skriver den 17 februari 2014 följande "Förberedelserna inför listbytet till NASDAQ OMX Small Cap är i sitt slutskede.".

Uppdatering: Den 12 mars 2014 skriver C-Rad att de skjuter på noteringsplanen. Ingen ny tidsplan anges, annat än att en sådan snart kommer att kommuniceras.

Uppdatering: C-Rad börjar handlas på börsen den 16 december 2014.

Uppdaterat: 2014-12-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss