Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Comsystem Mobility AB

Comsystem Mobility AB
Ortiksvägen 8
856 33 Sundsvall

Verksamhet:

Försäljning av telekom. Mobile management och Mobile outsourcing mot kundsegmentet stora och medelstora företag samt offentlig sektor. Comsystem Mobility AB hette tidigare Stjärna Fyrkant Com System AB.

Ägare:

Stjärna Fyrkant Com System AB är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade StjärnaFyrkant AB, som planerar att dela ut bolaget till sina aktieägare. 3 % av aktierna kommer under tredje kvartalet 2013 att gå till ägarna av Amigos AB.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Sålt i november 2016

Värdering:

Övrigt:

StjärnaFyrkant AB som är noterat på Stockholmsbörsen har problem. Planen som presenterades i slutet av augusti 2013 är att dela upp nuvarande verksamhet i två dotterbolag, varav Stjärna Fyrkant Com System AB är ett, och dela ut dem till aktieägarna och särnotera dem under 2014. StjärnaFyrkant AB görs sedan om till ett investeringsföretag.

Vilken lista Stjärna Fyrkant Com System AB planerar att lista sig på är inte bestämt.

Uppdatering: StjärnaFyrkant AB meddelar i mitten av oktober 2013 att Peter Hasselblad den 1 november tillträder som ny VD för StjärnaFyrkant Comsystem AB.

Uppdatering: I mitten av november 2013 drog styrelsen tillbaka förslaget om en ändrad verksamhetsinriktning i bolagsordningen. Vidare beslutade att tills vidare avvakta med planerna på att dela ut de två fristående företagen (med telekomverksamheten) ur koncernen. Dvs oklart om eller när det blir en notering av Stjärna Fyrkant Com System AB.

Uppdatering: I augusti 2014 meddelade ägaren Stockwik att verksamheten i Comsystem Mobility har varit fortsatt utmanande. I syfte att snabbare nå lönsamhet även vid lägre försäljningsnivåer har ytterligare rationaliseringar genomförts. De tre anställda inom Coport Com Systems, dotterbolag till Comsystem Mobility, har sagts upp och Coport Com Systems kommer att avvecklas.

Uppdatering: I november 2016 meddelade Stockwik att de säljer Stockwik Telecom AB som bland annat innehåller Comsystem Mobility AB. Köpare är L & H Biehl AB.

Uppdaterat: 2016-11-24

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss