Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Panion Animal Health AB
Panion Animal Health AB

Panion Animal Health AB
Medicon Village
223 81 Lund

Hemsida:

panion-animalhealth.com

Verksamhet:

Panion Animal Health ska hantera eventuella veterinärmedicinska tillämpningar av CombiGenes genterapeutiska behandlingsmetod mot epilepsi. Panion Animal Health AB hette tidigare Panion Animal Health AB.

Ägare:

CombiGene AB 100 %, som ska dela ut dotterbolaget till aktieägarna.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

6 juli 2017

Värdering:

Uppdatering: 32,4 Mkr post money.

25 Mkr pre-money och 37,5 Mkr post money om nyemissionen inför noteringen fulltecknas. 40,5 Mkr post money om även den andra delen av nyemissionen fulltecknas.

Övrigt:

CombiGene AB meddelade i början av februari 2016 att de planerar att dela ut och notera dotterbolaget CombiGene Vet AB. Styrelsen skriver att de tror att en ansökan om notering kan lämnas in under 2016.

Uppdatering: CombiGene Vet AB byter namn till Panion Animal Health AB.

Den 8 juli 2016 är avstämningsdag för aktieägarna i CombiGene AB att erhålla aktier i Panion Animal Health AB.

Uppdatering: Bolagsverket avslog namnet Panion Animal Health AB, så bolaget fortsätter att heta CombiGene Vet AB tillsvidare. Detta har även försenat utdelningen av aktierna.

Uppdatering: Bolaget heter nu Panion Animal Health AB och den 29 september 2016 handlades CombiGene AB utan rätt till utdelning av Panion. Enligt en uppdatering från bolaget i början av september ska utdelningen praktiskt börja genomföras av Euroclear den 7 oktober 2016.

Uppdatering: Panion har lämnat in en ansökan om notering till NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Panion meddelar att de ska lämna in en ansökan om notering på auktoriserad marknadsplats, och att handeln förväntas starta i juni 2017. Det här med auktoriserad marknadsplats är nog en felskrivning, då det bara funnits en sådan i Sverige och det var Aktietorget, men den statusen lämnade de år 2007 när de blev en MTF som First North och NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Panion listar sig på Aktietorget den 16 juni 2017.

Uppdatering: Den 16 juni meddelade Panion att listningen på Aktietorget skjuts till slutet av juni 2017.

Uppdatering: Den sista juni 2017 meddelade Panion att noteringsprocessen inte är klar ännu. Bolaget ska återkomma med information om processen och handelsstart så snart som möjligt.

Uppdatering: I början av juli 2017 skrev Panioin "Licensavtalet mellan CombiGene AB och Panion Animal Health AB har, efter synpunkter från AktieTorget och efterföljande diskussioner mellan de två bolagen, förtydligats avseende skrivningar kring rätten för återtagande av licensen från CombiGenes sida samt ersättningsnivåer till Panion vid ett eventuellt återtagande. När det nya avtalet nu är klart är det Panions ambition att skyndsamt slutföra noteringsprocessen och meddela datum för handelsstart på AktieTorget så snart som möjligt.".

Uppdatering: Panion noteras på Aktietorget den 6 juli 2017.

Uppdaterat: 2017-07-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss