Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Codemill AB
Codemill AB

Codemill AB
Södra Ersmarksgatan 7
903 36 Umeå

Hemsida:

codemill.se

Verksamhet:

Codemill är ett IT-företag som är specialiserade inom tekniska videolösningar. Bolaget går från att vara ett konsultbolag till att utveckla egna verktyg för video.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

2021

Värdering:

Övrigt:

I mitten av februari 2020 berättade Codemill för Di Digital att de tagit in 20 Mkr i riskkapital samt 10 Mkr i lån från Almi och Norrlandsfonden.

Bolaget berättade även för Di Digital att de ska notera sig på First North. Tidsplanen är något otydlig. Di:s fråga är ställd som ett påstående att bolaget redan förbereder en notering, men svaret ges i formen av att förberedelserna ska påbörjas i slutet av 2020. Finwires tolkning av detta är att bolaget ska noteras i slutet av 2020.

Uppdatering: Den 31 mars 2021 ska Codemill hålla extra bolagsstämma och ta beslut om att dela ut Goldcup 27449 AB u.n.ä.t Adlede Intressenter AB (559303-9638). På namnet låter det som att detta bolag äger aktier i Adlede, ett företag som är en avknoppning från Codemill.

Vidare ska man ta beslut om att notera bolaget på First North eller liknande marknadsplats och att tidsplanen är 2021.

Uppdaterat: 2021-04-06

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss