Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i CloudofSweden AB
CloudofSweden AB

CloudofSweden AB
Lenhovdavägen 48
352 49 Växjö

Hemsida:

cloudofsweden.se

Verksamhet:

Cloud of Sweden levererar webbaserade program för bokföring, fakturering och andra administrativa rutiner.

Ägare:

Uppdatering: Computer Innovation i Växjö AB 26 %.

Computer Innovation i Växjö AB 32 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Inställd

Tid:

Oklar status

Värdering:

Uppdatering: 25 Mkr pre-money och 30,5 Mkr post money vid en riktad emission under oktober 2016.

Övrigt:

I slutet av maj 2016 berättade Jan Älmeby för Breakit att Cloud of Sweden i framtiden ska noteras på NGM Nordic-MTF. Någon tidsplan anges inte, annat än att innan det sker så ska Computer Innovation i Växjö AB noteras. I början av juli 2016 meddelades att Computer Innovation noteras den 8 juli 2016.

Uppdatering: CloudofSweden gjorde en riktad nyemission på 5,5 Mkr under oktober 2016.

Uppdatering: Den 10 november 2016 sade Jan Älmeby att CloudofSweden ska noteras inom kort.

Uppdatering: I mitten av mars 2017 kommunicerades våren 2017 som tidsplan för noteringen.

Uppdatering: Den 30 juni 2017 håller CloudofSweden årsstämma och då ska man ta beslut om listning på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Något oklar status på CloudofSweden. Senast publicerade pressmeddelande och blogginlägg är båda från februari 2017. Bolaget har en ofullständig styrelse, den enda personen är grundaren Jan Älmeby som även är vd. Det verkar även vara struligt i "moderbolaget" Computer Innovation.

Uppdatering: I slutet av oktober 2017 skriver NGM bland annat "NGM:s disciplinnämnd har beslutat att utdöma ett vite på 300 000 kronor för affärssystembolaget Computer Innovation, vars aktier handlas på NGM Nordic MTF."

"Överträdelserna rör följande brister i bolagets informationsgivning: försenat offentliggörande av styrelseledamöters avgång, försenat och felaktigt offentliggörande av årsredovisning för år 2016 samt bristande rutiner för finansiell rapportering som bland annat inneburit att bolaget brutit mot flera regler i Aktiebolagslagen."

CloudofSweden som är så nära kopplat till Computer Innovation kan knappast vara aktuellt för en notering i närtid.

Uppdatering: I mitten av maj 2018 meddelade Computer Innovation att de i samråd med NGM avnoterar Computer Innovation. Man hoppas dock kunna komma tillbaka till marknadsplatsen. Vi väljer tillsvidare att betrakta noteringsplanen för CloudofSweden som inställd.

Uppdaterat: 2018-05-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss