Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Fiskaregatan 11
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.cleanindustrysolutions.com

Verksamhet:

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.

Ägare:

Absolicon Solar Collector AB delar ut sina 51 % till aktieägarna.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

15 januari 2019

Värdering:

Uppdatering: 47,3 Mkr post money.

Uppdatering: 31,5 Mkr pre-money och 47,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, och 48,9 Mkr post money om även övertilldelning fulltecknas.

31,5 Mkr pre-money vid emissionen som ska göras under fjärde kvartalet 2018. 6,20 kr per aktie.

Övrigt:

Absolicon Solar Collector AB köpte under sommaren 2018 inkråmet till Indusrial Solar, till det nya bolaget Industrial Solar Holding Europe AB. Man blev då ägare till 51 %. Under hösten 2018 delar man ut sina 51 % till aktieägarna. Under november 2018 ska Industrial Solar göra en nyemission och i januari 2019 ska bolaget noteras på Spotlight.

Uppdatering: Första handelsdag på Spotlight är planerad till 15 januari 2018.

Uppdaterat: 2019-01-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss