Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Catena Media Plc
Catena Media Plc

Catena Media Plc
The Firs, Floor 6, Gorg Borg Olivier Street
Sliema, Malta

Hemsida:

catenamedia.com

Verksamhet:

Catena Media är ett företag verksamt på internet inom marknadsföring och lead-generering, främst inom nischerna casino och lån. Företaget anskaffar värdefulla besökare till sina sajter och leder dem sedan vidare till företag som betalar.

Ägare:

Uppdatering: Största ägare innan erbjudandet inför noteringen; Optimizer Invest Ltd 40,1 %, Aveny Ltd (Erik Bergman) 20,0 %, Pixel Wizard Ltd 20,0 %, LJFK Ltd 16,3 %, Staymedia AB 1,3 %, Riskornet AB 0,7 %, Morten Ostby 0,6 %, Vegard Johannessen 0,6 %. Observera dock att ägarbilden kommer att förändras kraftigt i samband med erbjudandet inför noteringen.

VC-bolaget Optimizer samt grundarna Erik Bergman och Emil Tidell.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

11 februari 2016

Värdering:

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 33 kr.

Uppdatering: 1 430 - 1 740 Mkr pre-money och ca 1 700 - 2 000 Mkr post money. Pris per aktie sätts inom intervallet 27-34 kr.

1 miljard kronor eller mer sägs det i juli 2015 att bolaget planerar att vara värt vid noteringen.

Övrigt:

I juli 2015 meddelar Catena Media att de köpt Staymedia, och då skrivs det även om att Catena köpt ytterligare bolag och planerar att fortsätta köpa. I samband med det säger Henrik Persson Ekdahl, partner på storägaren Optimizer, att en börsnotering är aktuell i närtid.

Uppdatering: Catena meddelar i slutet av juli 2015 att de köpte finska Arctic Marketing. Catena har även fått en ny VD, Robert Andersson, som ska leda bolaget till börsen.

Uppdatering: Catena Media har förvärvat ytterligare två verksamheter, och ska göra fler förvärv innan notering som ska ske under andra halvåret 2015.

”Förvärvet av det engelska bolaget innebär att vi ökar vår geografiska närvaro i Storbritannien samt att vi får betydande marknadsandelar på en av Europas största online-casino marknader. Det strategiskt viktiga bolagsköpet i Finland gör att vi befäster vår ledande position och Catena Media blir den största aktören på den finska marknaden. Vi planerar ytterligare förvärv inom den närmsta framtiden och dessa ska vara på plats innan den planerade börsnoteringen under andra halvåret 2015, säger Robert Andersson, VD Catena media".

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 köper Catena Media det brittiska företaget Right Casino Media. Catena betalar 3 MUSD och om bolaget utvecklas enligt plan så blir det också en tilläggsköpeskilling på som mest 6 MUSD.

Enligt källor till Breakit så kommer Catena att noteras i Stockholm i januari 2016. Carnegie ska vara anlitade för processen.

Uppdatering: Catena Media noteras på First North den 11 februari 2016.

Uppdatering: Prisintervallet i erbjudandet har snävats av till 31-34 kr.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 33 kr.

Uppdaterat: 2016-02-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss