Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Catech
Catech

Catech

Hemsida:

www.catech.se

Verksamhet:

Catechs affärsområde ”Industri” erbjuder utrustningar och system för sågverk. Produkterna omfattar bland annat kantautomater, optimeringssystem, råsorteringar, enstyckemataren Tong-Loader och Justerverk. Catech investerar inom förnyelsebar energi och miljö i affärsområdet ”Greentech”. Catech äger även Framtec i Nora AB, Catech Saw Equipment AB och Catech Energy AB.

Ägare:

Catech AB, som innan notering delar ut verksamheten till sina aktieägare.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Konkurs oktober 2010

Värdering:

Övrigt:

Catech AB som är noterat på First North gör ett omvänt förvärv av Redland Farming OOO och placerar Catechs nuvarande verksamhet i ett separat bolag, som delas ut till aktieägarna i Catech AB. Det nya Catech kommer sedan att noteras.

Uppdatering: Catech AB, Framtec i Nora AB och Catech Saw Equipment AB ansökte om konkurs under oktober 2010. Det blir således ingen notering av Catech ABs verksamhet.

Uppdaterat: 2010-10-26

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss