Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB
Box 5421
11484 Stockholm

Verksamhet:

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, "olje sludge" och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB heter i skrivande stund fortfarande Eureka Oil AB.

Ägare:

Anders Olsson är huvudägare. Factum Electronics Holding ABs nuvarande aktieägare kommer att äga en mindre del av företaget.

Uppdatering: Grundare 71,7 %, Investerare via nyemissionen 20,3 %, Factum Elecronics Holdings aktieägare 8 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

H1 2012

Värdering:

Okänt i skrivande stund, men företaget gör en nyemission på 42 Mkr innan listningen.

Uppdatering: 200 Mkr enligt den kapitalanskaffning på 42 Mkr som företaget gjort.

Övrigt:

Cassandra Oil AB (som i skrivande stund fortfarande heter Eureka Oil AB) listar sig på First North genom ett omvänt förvärv av First North-listade Factum Electronics Holding AB (Innan affären görs säljer Factum Electronics Holding AB sin verksamhet, investerar i nya företag och delar ut aktierna till aktieägare.).

Innan affären gör Cassandra Oil AB (Eureka Oil AB) en nyemission på 42 Mkr.

Uppdatering: Det omvända förvärvet är genomfört.

Uppdaterat: 2012-04-02

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss