Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Cassandra Oil AB
Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB
Sjöhagsvägen 14
721 32 Västerås

Hemsida:

www.cassandraoil.com

Verksamhet:

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, "olje sludge" och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB (556526-6516) hette tidigare Factum Electronics Holding AB. Factum Electronics Holding AB hette tidigare Effnet Holding AB.

Ägare:

Effnet Holding AB (under namnändring till Factum Electronics Holding AB) äger 100 % av HC Holding AB, vilket företaget delar ut till sina aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Q1 2011

Värdering:

Övrigt:

Effnet Holding AB äger Effnet AB som är verksamt inom header compression. Effnet Holding AB flyttar ägandet av Effnet AB till det nya dotterbolaget HC Holding AB, och delar sedan under december 2010 ut det till aktieägarna och särnoterar det på First North. Effnet Holding AB byter även namn till Factum Electronics Holding AB.

Uppdaterat: 2010-11-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss