Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Earners Alliance Holding AB
Earners Alliance Holding AB

Earners Alliance Holding AB
Box 20215
161 02 Bromma

Hemsida:

www.earnersallianceholding.com

Verksamhet:

Earners Alliance bedriver onlinecasinoverksamhet. Earners Alliance Holding AB hette tidigare CasinoWilds Holding AB. CasinoWilds Holding AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 1 AB

Ägare:

Uppdatering: New Equity Venture International AB 80 %, om affären i början av 2019 godkänns.

Uppdatering: Den 25 maj 2018; E-Holding Group 13,40 %, Raging Bull Invest AB 8,23 %, Effnet AB 8,05 %, Graviton AB 7,02 %, Effnetplattformen AB 4,88 %, Övriga 58,42 %.

Uppdatering: Innan nyemission inför notering; Kjell Robsahm med bolag 17,1 %, Tamayo Consulting 8,6 %, Effnet AB 8,3 %, Raging Bull Invest AB 8,2 %, Graviton AB 6,6 %, Sven-Erik Holmgren 3,5 %, Daniel Sahlin 3,1 %, Johan Rogelind 2,5 %, Mats Nilsson 2,4 %, Camelback Investment Inc 1,8 %, Övriga aktieägare 37,8 %.

Effnetplattformen AB 100 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status.

Värdering:

Uppdatering: 28,4 Mkr post money.

Uppdatering: 25,2 Mkr pre-money och 35,3 Mkr post money om emissionen under juni-juli 2018 fulltecknas.

Uppdatering: 64,3 Mkr post money.

49,85 Mkr pre-money och 64,3 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

I mitten av oktober 2016 meddelade Effnetplattformen AB att de grundar tre dotterbolag som skall användas vid framtida noteringar inom ramen för bolagets så kallade plattformsverksamhet där Effnet fungerar som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.

Uppdatering: Det är Animated Games Sweden AB som ska noteras via detta företagsskal, under första kvartalet 2017. Effnetplattformen Ventures 1 AB kommer efter köpet av Animated Games Sweden AB att byta namn till CasinoWilds Holding AB. Se vår noteringssida om Animated Games Sweden AB för att läsa Övrigt-historiken.

Uppdatering: Under februari 2017 gör CasinoWilds en nyemission och ansöker sedan om notering på First North.

Uppdatering: En notering är planerad till andra kvartalet 2017.

Uppdatering: CasinoWilds skriver i slutet av april 2017 att en ansökan om notering på First North ska lämnas in efter årsstämman och att man siktar på en notering under sommaren 2017.

Uppdatering: CasinoWilds meddelade i mitten av juli 2017 att de skjuter på sin notering. Nu är tidsplanen det breda tidsspannet hösten 2017-våren 2018.

Uppdatering: CasinoWilds Holding AB bytte i juni 2018 namn till Earners Alliance Holding AB.

Uppdatering: I mitten av januari 2019 meddelade NEVI att de säljer samtliga aktier i helägda dotterbolaget Online Gaming Information OGI Holding AB till Earners Alliance Holding AB (EA) för en total köpeskilling om 35 Mkr. Köpeskillingen betalas genom nyemitterade aktier i Earners Alliance Holding 25 205 752 aktier á 1,39 SEK. Transaktionen medför till att NEVI efter nyemissionen och kommer vara Bolagets största ägare (ägande 80 %). Avtalet är villkorat att Earners Alliance Holdings revisor godkänner transaktionen som beräknas att slutföras under januari 2019. NEVI har som mål att ta en aktiv position i Earners Alliance Holding och vara delaktiga i den nybildade gruppens framtida utveckling. NEVI ser i den nya gruppen en stark plattform för framtida förvärv och tillväxt.

Uppdaterat: 2019-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss