Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Capitala AB
Capitala AB

Capitala AB
Husarvägen 11
291 37 Kristianstad

Hemsida:

www.capitala.se

Verksamhet:

Capitala erbjuder tjänster inom fakturaservice, reskontraservice, inkassoverksamhet, fastighetsförvaltning samt fordringsköp och korttidsplaceringar. Capitala AB heter enligt register fortfarande Fast Finance Sweden AB.

Ägare:

10 % av aktierna kommer att spridas gratis till Mobicard Media Group ABs aktieägare.

Uppdatering: Innan nyemissionen under juni 2013; Martin Bengtsson 41,54 %, ModIQ AB 16,92 %, Övriga 41,54 %. ModIQ AB ägs av Martin Bengtsson.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Sannolikt inställd.

Värdering:

12 Mkr enligt Mobicard Media Group ABs uppskattning.

Uppdatering: Pre-money 12,7 Mkr vid nyemissionen under juni 2013.

Övrigt:

Capitala AB är vad bolaget kommer att heta, det är under namnändring från ett annat ej kommunicerat namn.

10 % av aktierna i Capitala kommer att spridas gratis till Mobicard Media Group ABs aktieägare. Bolaget planerar efter spridningen att lista sig.

Uppdatering: Capitala AB heter fortfarande Fast Finance Sweden AB. Företaget gör en nyemission på upp till 2,05 Mkr och huvudägaren säljer aktier för 2 Mkr under juni 2013.

Uppdatering: Ingenting har hörts från Capitala sedan huvudägaren sålde aktier och företaget gjorde en nyemission. Vi betraktar listningsplanerna, i alla fall tillsvidare, som inställda.

Uppdaterat: 2013-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss