Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Calliditas Therapeutics AB
Calliditas Therapeutics AB

Calliditas Therapeutics AB
Engelbrekts Kyrkogata 7 B
114 26 Stockholm

Hemsida:

www.calliditas.se

Verksamhet:

Calliditas Therapeutics säljer läkemedel inom områden anestesi och dialys. Calliditas Therapeutics AB hette tidigare Pharmalink AB.

Ägare:

Uppdatering: De största ägarna innan erbjudandet inför noteringen är Stiftelsen Industrifonden 35,7 %, Investinor AS 25,4 %, Bengt Julander (direkt och genom bolag) 24,7 %, Zaragatero Ltd 9,2 %.

Ankarinvesterare i erbjudandet är AFA Försäkring, Gladiator, Handelsbanken Fonder AB och Fjärde AP-fonden.

Uppdatering: Industrifonden 36 %, Investinor 25 %, Bengt Julander 25 %.

Grundarna Bengt Julander (via bolag) och Mikael Bender (via bolag). Större investerare är Industrifonden och Investinor.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

29 juni 2018

Värdering:

Uppdatering: 1 593 Mkr post money (sannolikt, övertilldelningsoptionen har i skrivande stund ännu inte använts)

751 Mkr pre-money och 1 593 Mkr post money om hela emissionen inkl kvittning fulltecknas inför noteringen.

Övrigt:

I början av oktober 2015 meddelade Pharmalink att de tagit in 100 Mkr via en nyemission. Man meddelade vidare att man siktar på att ett projekt ska bli Fas 3-redo under 2016 och att man då ska notera sig på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: I slutet av november 2016 meddelade Pharmalink att de har fått orphan drug-status för Nefecon i EU, vilket de sedan tidigare har i USA. Fas 2-studien har genomförts framgångsrikt skriver bolaget. De väntar sig nu att en peer-to-peer-analys ska publiceras i en branschpublikation. En fast 3-registrering planeras just nu.

Uppdatering: I december 2016 rekryterades Kari Sandvold, Nora Sjödin och Ann-Kristin Myde och Liselotte Theorell till ledande positioner.

I början av januari 2017 valdes Maria Carell till styrelseordförande.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelade Pharmalink att Fas 2B-studien för Nefecon visade positivt resultat och att man nu förbereder sig för att starta Fas 3-studien.

Uppdatering: I augusti 2017 meddelade Pharmalink att de har rekryterat Fredrik Johansson till CFO. Han har haft roller i ett flertal noterade bolag tidigare. Mikael Widell har rekryterats till kommunikationschef.

Uppdatering: I slutet av augusti 2017 meddelade Pharmalink att Thomas Eklund har valts till ny styrelseordförande.

Uppdatering: I mitten av november 2017 bytte Pharmalink namn till Calliditas Therapeutics.

Uppdatering: I mitten av juni 2018 skriver Di att Calliditas ska notera sig innan halvårsskiftet Vd Renée Aguiar-Lucander säger att de vill ta in 600-650 Mkr, men vill precis som är brukligt inte uttryckligen bekräfta noteringen. Di skriver att Carnegie leder noteringsarbetet och att den amerikanska banken Stifel även har en roll.

Uppdatering: Calliditas Therapeutics noterar sig på Nasdaq Stockholm den 29 juni 2018. AFA Försäkring, Gladiator, Handelsbanken Fonder AB och Fjärde AP-fonden är ankarinvesterare.

Uppdaterat: 2018-06-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss