Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Cabonline Group Holding AB
Cabonline Group Holding AB

Cabonline Group Holding AB
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm

Hemsida:

www.cabonlinegroup.com

Verksamhet:

Cabonline är ett taxiföretag med varumärken som Taxi Kurir, Taxi Skåne och Sverige Taxi. Företaget är verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Ägare:

H.I.G. Capital (H.I.G. Luxembourg 56 SARL) 94 %

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Inställd

Tid:

Oklar status

Värdering:

3 Mdkr på skuldfri bas skulle bolaget börsnoteras till under 2019, men investerarna nappade inte. Ett år tidigare ska man ha försökt sälja bolaget till en prislapp på 4 Mdkr enligt en källa till Di.

Övrigt:

I mitten av april 2019 skriver Di att det i årsredovisning och kallelse framgår att taxiföretaget ska säljas och enligt uppgift till Di så är en börsnotering på Stockholmsbörsen under 2019 det hetaste spåret.

Uppdatering: I mitten av april 2019 meddelar Cabonline Group att de har tecknat avtal om förvärv av Taxi Västerås med fem dotterbolag som idag har 148 taxibilar och är den största leverantören av B2B tjänster i Västmanland.

Uppdatering: I början av maj 2019 meddelade Cabonline att de via förvärv etablerar sig i Danmark.

”Förvärvet av Taxi 4x27 i Danmark är en viktig pusselbit för Cabonline. Genom förvärvet stärker vi vår nordiska position samtidigt som vi genom förvärvet får en stark position i Danmark. Utifrån denna plattform kan vi fortsätta att växa organiskt på den högintressanta danska marknaden, vilken står inför avreglering.”, säger Peter Viinapuu, koncernchef för Cabonline.

Uppdatering: I början av juni 2019 skriver Di att börsnoteringen har lagts på is då investerarna inte har accepterat värderingen på 3 Mdkr (på skuldfri basis).

Uppdatering: I mitten av augusti 2019 meddelade Cabonline att de har åkt på en rejäl smäll. De måste skriva ner goodwill och immateriella tillgångar med 125 Mkr. Goodwillen och de immateriella tillgångarna härstammar från förvärven av Kovanen, Maankkan Taksi och Inva-Taksi i Finland under 2017. Orsaken till nedskrivningen är att omställningen av verksamheten bedöms ta längre tid än vad som tidigare antagits.

Uppdaterat: 2023-01-18

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss