Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i C Security Systems AB
C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Ägare:

Transferator AB 20 %.

Uppdatering: Den 1 april 2014, dvs innan emissionen inför noteringen; C Transferator AB 22,8 %, Robert Tejme 15,3 %, Aggregate Media Fund 13,3 %, Magnus Uppsäll 8,9 %, Carl Aspenberg 6,6 % Richard Tejme 5,7 %, Magnus Söderberg 5,4 %, Övriga aktieägare (22 stycken) 21,9 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

1 augusti 2014

Värdering:

4,9 Mkr pre-money och 7,3 Mkr post money om emissionen under december 2013 fulltecknas.

Uppdatering: 14,8 Mkr pre-money och 19,8 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: Drygt 17,8 Mkr blev post money vid emissionen inför noterigen.

Övrigt:

Företaget gör en private placement under februari/mars 2013 och planerar att senare under 2013 göra en publik emission, med en efterföljande notering på Aktietorget.

Uppdatering: Noteringsplanerna verkar fortfarande vara aktuella, men ägaren Transferators kraft verkar under 2013 ha lagts på den relativt stora noteringen av Mr Green, samt att vara behjälplig åt portföljföretagen. Verksamheten i C Security Systems verkar dock löpa på, dvs det är bara den publika kapitalanskaffningen som verkar ha fått vänta något.

Uppdatering: Företaget gör en emission på upp till 2,4 Mkr under december 2013, och meddelar då även att en emission på 3-5 Mkr planeras under 2014 till en betydligt högre värdering, varefter företaget ska listas på Aktietorget.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission innan noteringen som är planerad till den 1 augusti 2014.

Uppdaterat: 2014-08-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss