Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Bygg Partner i Dalarna Holding AB
Bygg Partner i Dalarna Holding AB

Bygg Partner i Dalarna Holding AB
Brunnsgatan 38
784 35 Borlänge

Hemsida:

www.byggpartner.com

Verksamhet:

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Dalarna, Mälardalen, Uppsala och Stockholm. Via dotterbolag erbjuder man professionella ställningsentreprenader, samt bedriver fastighetsutveckling.

Ägare:

Uppdatering: Innan erbjudandet inför noteringen; AB Surditet (Bo Olsson) 30,8 %, Priveq Investment Fund III KB 26,8 %, Priveq Investment Fund III AB 14,3 %, LIRFO Invest AB 5,9 %, WellMats AB 5,9 %, Dalakvartetten Huskonsult AB 5,9 %, Lars Sunder Consulting AB 2,7 %, Dala Tillväxt AB 0,7 %, Ulla Nygårds 0,7 %, Sverker Källgården 0,3 %.

Priveq Investment 41 %, Bo Olsson (grundare) via AB Surditet ca 30 %. Övriga aktier ägs av en grupp privatpersoner.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

5 december 2016

Värdering:

Uppdatering: 448 Mkr blev värderingen, dvs 37 kr per aktie.

400-448 Mkr enligt erbjudandet i samband med noteringen. 33-37 kr per aktie.

Övrigt:

Grundaren Bo Olsson sade redan i november 2009 att det fanns planer på en börsnotering om 3-4 år. Det som gör att vi nu lägger till ByggPartner som en kommande notering är att bolaget i slutet av oktober 2016 presenterar sig för investerare på ett större event anordnat av Aktiespararna, det brukar i nästan 100 % av fallen innebära att det ska ske en notering.

Uppdatering: Helena Skåntorp utsåg i mitten av oktober 2016 Helena Skåntorp till ny styrelseledamot. Hon är bland annat VD för Lernia, styrelseledamot i Mekonomen och ordförande i revisionskommittén.

Uppdatering: VD sade på presentationen hos Aktiespararna i slutet av oktober 2016 att de nu arbetar med en notering.

Uppdatering: I början av november 2016 sägs det i Affärsvärlden, på sidan Börsgolvet, att ägarna försökt göra en trade sale av bolaget till en värdering på 300 Mkr men att ingen nappat, och att man nu ska notera till värderingen 420 Mkr.

Uppdatering: I mitten av november 2016 meddelade Byggpartner i ett pressmeddelande att de ska notera sig på First North. Ingen nyemission kommer att göras, i stället säljs befintliga aktier.

Uppdatering: Cornerstone Investors och deras respektive åtagande utgörs av Dan Sten Olsson med familj 11 procent av antalet aktier i Bolaget, Gerald Engström via Färna Invest AB 5 procent, GADD Gruppen 5 procent, AS Toluma 4,9 procent.

Ingen nyemission görs i samband med noteringen, i stället säljer befintliga ägare upp till 65 % av aktierna till investerare. 22-29 november 2016 är teckningsperiod för allmänheten.

Aktierna börjar handlas på First North den 5 december 2016.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 37 kr i erbjudandet.

Uppdaterat: 2016-12-05

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss