Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Brinova Fastigheter AB
Brinova Fastigheter AB

Brinova Fastigheter AB
Tåstrupsgatan 2
262 63 Ägelholm

Hemsida:

brinova.se

Verksamhet:

Brinova Fastigheter är ett fastighetsbolag där beståndet är geografiskt
koncentrerat till södra Sverige med fokus bostäder.

Ägare:

Uppdatering: Den 31 augusti 2016; Backahill Holding AB 35,7 %, Fastighets AB Balder 28,0 %, ER-HO Förvaltning AB 11,0 %, Acrinova AB 5,9 %, Övriga (165 st) 19,3 %.

Uppdatering: I början av april blev Acrinova fjärde största ägare med 7,3 % av aktierna.

Fastighets AB Balder 35 %, Backahill AB 45 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

30 september 2016

Värdering:

Uppdatering: Bolaget har fastigheter för 1,6 Mdkr, som har 150 Mkr i hyresvärde. Enligt bolaget i början av september 2016.

Bolaget får initialt ett fastighetsbestånd på 1 Mdkr.

Övrigt:

I slutet av oktober 2015 meddelade Balder att de gör en transaktion med Brinova Fastigheter AB, ett företag som sedan ska noteras under 2016.

Uppdatering: I slutet av november 2015 skriver DI om Brinova Fastigheter. Erik Paulsson säger att de förhandlar med tio fastighetsägare om att köpa fastigheter med aktier i Brinova Fastigheter som betalning. Inga fastighetsägare vill sälja och få betalt i pengar när det är minusränta, men att få aktier i fastighetsbolag med effektiv förvaltning sägs locka. Eftersom betalning sker med aktier så kommer också ägarbilden att förändras.

Uppdatering: I mitten av februari 2016 rapporterade Acrinova AB att de förvärvat aktier i Brinova Fastigheter AB av sex ägare genom en apportemission med Acrinova-aktier som betalning. Acrinova skriver då även att Brinova Fastigheter ska noteras på First North under andra kvartalet 2016.

Uppdatering: I början av april 2016 meddelade Acrinova att Brinova Fastigheter AB kommer att noteras på First North under tredje kvartalet 2016.

Uppdatering: I mitten av juli 2016 framgår det på fastighetseventet vid Kapitalmarknadsdagarna i Båstad att Brinova ska noteras på First North den 30 september 2016.

Uppdatering: Den 28 september bekräftade Brinova Fastigheter att de ska noteras på First North den 30 september 2016.

Uppdaterat: 2016-09-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss