Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Brilliant Future AB
Brilliant Future AB

Brilliant Future AB
Linnégatan 87
115 23 Stockholm

Hemsida:

brilliantfuture.se

Verksamhet:

Brilliant hjälper organisationer att bli bättre genom att mäta engagemanget hos medarbetare och kundernas upplevelse.

Ägare:

Wise Group AB 100 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

23 juni 2021

Värdering:

Övrigt:

I mitten av januari 2021 meddelade Wise Group AB att de planerar att särnotera Brilliant Future.

"Brilliant Futures marknader inom kund- och medarbetarundersökningar växer snabbt som ett resultat av att allt fler företag och organisationer inser sambandet mellan nöjda kunder, engagerade medarbetare och lönsamhet. Den transaktion styrelsen nu utvärderar ska säkerställa finansieringen av Brilliant Futures framtida teknik- och tjänsteutveckling och innebär att de värden som finns i bolaget synliggörs. Samtidigt frigörs ledningsresurser och finansiell kapacitet för den fortsatta utvecklingen av tjänster inom Wise Groups kärnverksamhet", sade Erik Mitteregger, styrelseordförande i Wise Group AB.

Styrelsens målsättning är att i samband med publiceringen av Wise Group AB:s bokslutsbesked den 19 februari 2021 kunna ge mer information om den övergripande tidplanen. Ett detaljerat förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till bolagsstämma.

Uppdatering: Brilliant Future noteras på First North den 23 juni 2021. Under perioden 31 maj - 14 juni 2021 erbjuds aktieägarna i Wise Group AB att köpa aktier och teckningsoptioner ti Brilliant Future AB.

Uppdaterat: 2021-04-13

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss