Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Brand Factory Group AB
Brand Factory Group AB

Brand Factory Group AB
Box 809
19454 Upplands Väsby

Hemsida:

www.brandfactory.se

Verksamhet:

Företags- varumärkes- och produktprofilering.

Ägare:

Röster; Andreas Skilberg 7,9 %, Arne Karlsson 8,2 %, Christer Nilsson 8,3 %, Familjen Melanen 30,4 %, Petri Melanen 3,22 %, Sven-Bertil Widmark 7,4 %, Umo Capital 8,5 %, Vilunda Ekonomi 10,7 %.

Uppdatering: I januari 2010 blev det klart att fonden Scope Growth II LP kommer att investera 70 - 100 Mkr i Brand Factory Group, uppdelat i olika steg, där man till slut kommer att äga 51 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Inga aktuella noteringsplaner

Värdering:

92,6 Mkr pre-money vid nyemissionen under juni 2009. Emissionen är på högst 22 Mkr.

Övrigt:

Ingen specifik tidsplan för notering är kommunicerad, men företaget har som mål att skapa likviditet i aktien.

Uppdatering: Brand Factory planerar att göra en exit tidigast 2011, antingen genom försäljning eller notering.

Uppdatering: Uppdatering: I januari 2010 blev det klart att fonden Scope Growth II LP kommer att investera 70 - 100 Mkr i Brand Factory Group, uppdelat i olika steg, där man till slut kommer att äga 51 %.

Uppdatering: Företaget går bra och i maj 2013 meddelar företaget att de efter förvärvet av danska Vangsgaard kommer att ha 480 anställda och omsätta 800 Mkr per år. Scope Growth II L.P. verkar ha ökat sitt innehav ytterligare. Någon form av noteringsplan verkar inte längre finnas.

Uppdaterat: 2013-08-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss