Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Blasieholmen Investment Group Seed AB
Blasieholmen Investment Group Seed AB

Blasieholmen Investment Group Seed AB
Box 545
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.blasieholmeninvestmentgroup.com/seed.html

Verksamhet:

Blasieholmen Investment Group Seed (BIG Seed) är ett investeringsföretag i Blasieholmen Investment Group-sfären, inriktat på sådd-investeringar.

Ägare:

5400 aktieägare som fått aktier via Blasieholmen Investment Group AB. Sedan görs även en nyemission under maj-juni 2015.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Ingen specificerad tidsplan.

Värdering:

45 Mkr pre-money och 67,3 Mkr post money om emissionen i maj-juni 2015 fulltecknas.

Övrigt:

BIG Seed gör en nyemission på 22,3 Mkr under maj-juni 2015 och skriver i samband med det att en notering kan bli aktuell på sikt. First North är den marknadsplats sfären alltid väljer.

Uppdaterat: 2015-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss