Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Biotech-IgG Equity AB
Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Ägare:

Lista:

Merkur Market

Status:

Kommande

Tid:

2019

Värdering:

Uppdatering: 37,8 Mkr pre-money och 44,1 Mkr post money om hela emissionen under mars 2019 fulltecknas, exkl teckningsoptioner.

Uppdatering: 43,4 Mkr pre-money och 46,1 Mkr post money vid emission i januari 2019.

Uppdatering: 8,08 Mkr pre-money och 32,33 Mkr post money om emissionen under november-december 2017 fulltecknas.

26,5 Mkr i marketcap på Aktietorget i slutet av september 2017.

Övrigt:

I slutet av september 2017 meddelade Biotech-IgG att de måste avnotera sig från Aktietorget då de inte hinner klara av arbetet med återlistningsprocessen i tid. Målet är att notera sig på någon av de andra MTM-listorna inom 6 månader, dvs NGM Nordic-MTF eller First North, där vi gissar NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 valdes Glenn Renhult till ny vd.

"Med bakgrund av detta så har även Anders Edvardsson kommit överens om att sälja 21 574 814 aktier i Biotech-igG som ägs av hans bolag Insolita AB till investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) där Renhult är idag huvudägare och VD och efter transaktionen innehar Insolita AB (Anders Edvardsson) 800 000 aktier i Biotech-igG AB (publ)."

Uppdatering: I början av november 2017 bytte Biotech-IgG AB namn till Biotech Equity AB.

Uppdatering: I mitten av november 2017 bildar Biotech Equity AB dotterbolaget Biotech-igG International AB.

Uppdatering: Under november-december 2017 ska företaget göra en företrädesemission.

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 skrev bolaget att de av sin rådgivare ombads att under 2018 uppvisa två kvartal där de kan uppvisa två kvartal med lönsamhet utan behov av nyemission. Det skriver bolaget att man nu har uppnått och att man prioriterar noteringsfrågan. Dock anges ingen tidsplan.

Uppdatering: I slutet av september meddelade bolaget att de ska ta upp ett obligationslån.

Uppdatering: I januari 2019 gjorde företaget en nyemission på 2,7 Mkr.

Uppdatering: I mitten av februari 2019 meddelade Biotech-IgG att de ska notera sig på Merkur Market i Norge under första kvartalet 2019.

Uppdatering: I slutet av första kvartalet 2019 upptäckte företaget att det är något annorlunda att registrera bolagets aktier i det norska värdepapperssystemet. Någon ny tidsplan anges inte.

Uppdaterat: 2019-04-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss