Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Iterata AB
Iterata AB

Iterata AB
Karins väg 5
194 61 Upplands Väsby

Hemsida:

www.biosensor.se

Verksamhet:

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Ägare:

Transferator AB 25 %. Tusentals aktieägare.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status.

Värdering:

Uppdatering: 0,98 Mkr pre-money och 1,96 Mkr post money, exkl teckningsoptioner, vid företrädesemissionen i november 2016.

Återstår att se. Men värdet består av ackumulerade förluster på 400 Mkr som kan användas för skattemässiga förlustavdrag. Samt av dotterbolaget Biosensor Applications International AB som går på sparlåga.

Övrigt:

Biosensor Applications Sweden AB var tidigare noterat på Aktietorget, men avnoterade sig under 2013. Den operativa verksamheten har flyttats till dotterbolaget Biosensor Applications International AB.

Biosensor Applications Sweden AB har omkring 400 Mkr i ackumulerade förluster, där företaget nu avser att utreda möjligheterna för skattemässiga förlustavdrag.

Ingenting har sagts om en framtida notering, men allt annat vore ologiskt. Vi utgår ifrån att det operativa dotterbolaget antingen säljs eller delas ut, och att det tomma moderbolaget med de ansamlade förlusterna sedan fylls med ny verksamhet som kan dra nytta av förlusterna. Och att bolaget sedan åter noteras, då bolaget redan har tusentals aktieägare.

Uppdatering: Biosensor Applications Sweden AB har under sommaren 2016 bytt namn till Iterata AB. Vidare har bolaget fått en ny verksamhetsbreskrivning

"Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, aktier, andelar och övriga värdepapper, ävensom idka leasing och eller uthyrningsverksamhet av fast och lös egendom samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet. Utöver detta ska verksamheten innefatta är att direkt eller indirekt utveckla, tillverka och bedriva handel med biosensorsystem för detektering av olika ämnen och med detta i övrigt förenlig verksamhet."

Det verkar alltså som att bolaget förbereds för att få en verksamhet, vilket inte helt osannolikt kan följas av en notering.

Uppdatering: I november 2016 gör Iterata en företrädesemission på 0,98 Mkr, där teckningsoptioner medföljer som kan ge företaget ytterligare 1,96 Mkr.

Uppdaterat: 2016-11-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss