Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Bactiguard Holding AB
Bactiguard Holding AB

Bactiguard Holding AB
Biblioteksgatan 25
114 35 Stockholm

Hemsida:

www.bactiguard.se

Verksamhet:

Bactiguard är ett medtech-företag vars verksamhet baseras på Bactiguard, en patenterad beläggning som består av en extremt tunn ädelmetallegering med bakteriereducerande och vävnadsvänliga egenskaper. De unika fysiska och kemiska egenskaperna med Bactiguard-beläggningen tillåter att den kan appliceras på medicinska produkter.

Ägare:

Christian Kinch 50 % och Thomas von Koch 50 %. Det finns optioner utställda till personal som kan bli upp till strax under 10 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

19 juni 2014

Värdering:

37-50 kr per aktie.

Uppdatering: Priset i erbjudandet fastställdes till 38 kr per aktie.

Övrigt:

Bactiguard gav under slutet av 2011 ut en obligation på 450 Mkr som övertecknades.

Det ryktas i mitten av november 2013 om att ägarna vill börsnotera företaget under 2014. Expansionen sägs gå lite långsammare än planerat, vilket sätter press på kassaflödet pga belåningen. Vilket en nyemission av aktier, och tillhörande börsnotering, skulle ordna.

Uppdatering: I mitten av februari 2014 meddelade Bactiguard att styrelsen har påbörjat en process för att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm inom 18 månader.

Styrelsen har även utsett Johan Rugfelt till ny verkställande direktör för Bactiguard Holding AB. I samband med Johan Rugfelts tillträde blir bolagets nuvarande VD, Christian Kinch, arbetande styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande, Thomas von Koch, kvarstår som styrelseledamot.

Uppdatering: I slutet av april 2014 kommer uppgifter om att Bactiguard ska noteras redan innan sommaren 2014. Patrik Tillman på Lenner ska ha anlitats som rådgivare, och fått Rutger Arnhult att investera 20 Mkr till en rabatt jämfört med noteringserbjudandet.

Uppdatering: Bactiguard bekräftade officiellt den 23 maj att de ska börsnotera företaget, vilket är planerat att ske under andra halvan av juni 2014. Ett erbjudande med både nya och befintliga aktier kommer att presenteras. Obligationsinnehavare kommer att erbjudas möjligheten att kvitta sina innehav mot aktier.

Uppdatering: Under första veckan av juni 2014 ryktas det om Bactiguard har stött på lite problem med sin börsnotering. Obligationsinnehavarna sägs inte vara vidare intresserade av att konvertera sina obligationer till aktier. Och i Bactiguards prospekt ska det stå att skulderna högst får vara 50 Mkr, vilket inte hålls om obligationsinnehavarna inte konverterar.

Uppdatering: Bactiguard noteras på Stockholmsbörsen den 19 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-06-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss