Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Artificial Solutions Holding ASH AB
Artificial Solutions Holding ASH AB

Artificial Solutions Holding ASH AB
Box 180
101 23 Stockholm

Hemsida:

www.artificial-solutions.com

Verksamhet:

Artificial Solutions tillhandahåller kommersiell konversationell AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Ägare:

Artificial Solutions befintliga aktieägare 97,75 %, Indentives aktieägare 2,25 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

5 mars 2019

Värdering:

Övrigt:

Artificial Solutions Holding ASH AB noterar sig på First North via ett omvänt förvärv av First North-noterade Indentive AB. Efter det omvända förvärvet byter Indentive AB namn för att återspegla att verksamheten då består av dotterbolaget Artificial Solutions Holding ASH AB.

I tillägg kan sägas att Indentive AB har överfört sin verksamhet till Indentive Operations AB som ägs av Indentive Värdepapper AB, ett bolag som kommer att delas ut till ägarna i Indentive AB, och som sedan ska noteras.

Uppdaterat: 2019-03-07

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss