Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Arise Windpower AB
Arise Windpower AB

Arise Windpower AB
Box 18
31221 Laholm

Hemsida:

www.arisewindpower.se

Verksamhet:

Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Företaget svarar för hela kedjan, från prospektering och planering, till finansiering, byggnation och drift av verken.

Ägare:

Nordea Fonder, Statkraft A/S, Ernström Kapitalpartner AB, Vätterleden Invest AB, E Öhman J:r Investment AB, Hannels Holding AB, Gillesvik Invest AB, Lundaslättens Vindfabrik AB, Pehr G Gyllenhammar, Hanvads AB, grundarna samt omkring 80 privatpersoner.

PG Gyllenhammar investerade 3 Mkr i september 2007. Företaget har gjort ett antal emissioner som sammanlagt tillfört bolaget 400 Mkr.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

24 mars 2010

Värdering:

Pre-money omkring 1,2 miljarder kronor och post money omkring 1,8 miljarder kronor. Kursen för erbjudandet blir mellan 55-65 kr. Ytterligare 10 miljoner aktier kan komma att ges ut inom 30 dagar efter notering.

Uppdatering: Priset per aktie blev 55 kr.

Övrigt:

Företaget ska bygga minst 100 stora vindkraftverk i Laholm för 4 miljarder kronor. Carnegie är företagets finansiella rådgivare. Företaget genomför i början av 2007 en nyemmission på 50 Mkr och planerar senare en nyemission på 1 miljard kronor.

Uppdatering: Företaget upprepar i september 2007 tidsplanen, inom 18 - 24 månader, för sin notering, i samband med att PG Gyllenhammar har valts till styrelseordförande.

Uppdatering: Arise meddelar i april 2009 att de får 50 Mkr i pilotstöd av Energimyndigheten.

Uppdatering: Setterwalls är juridisk rådgivare åt Arise Windpower i samband med noteringen.

Uppdatering: Arise skjuter upp den planerade noteringen till 2010.

Uppdatering: Arise noteras på Stockholmsbörsen den 24 mars 2010.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss