Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Arctic Paper S.A.
Arctic Paper S.A.

Arctic Paper S.A.
Stampgatan 14
41101 Göteborg

Hemsida:

www.arcticpaper.com

Verksamhet:

Tillverkar finpapper.

Ägare:

Börsnoterat på Warszawabörsen. Innan parallellnoteringen i Stockholm blir ägarna av Rottneros aktieägare i Arctic Paper.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

20 december 2012

Värdering:

Börsnoterat på Warszawabörsen.

Övrigt:

Arctic Paper som är börsnoterat på Warszawabörsen meddelade den 7 november 2012 att de lägger ett bud på Rottneros som är noterat på Stockholmsbörsen. För varje Rottneros-aktie erbjuds aktieägaren 0,1872 nya Arctic Paper-aktier. Arctic Paper kommer i samband med detta att ansöka om parallellnotering på Stockholmsbörsen, där den första handelsdagen förväntas bli den 20 december 2012.

Uppdatering: I mitten av november 2012 kommer uppgifter om att flera stora ägare i Rottneros inte är intresserade av att sälja och få betalt i Arctic Paper-aktier. Dels tror de inte på affärslogiken och dels anser de att priset är för lågt. Det är alltså i skrivande stund oklart vad som kommer att hända med affären, och därmed också noteringen av Arctic Paper i Stockholm.

Uppdatering: Ägare i båda bolagen protesterar, och under slutet av november 2012 skickade även Rottneros ut ett pressmeddelande om att ett antal ägare, som äger mer än 10 % tillsammans, inte kommer att acceptera budet, och där med går det inte att slå samman bolagen, och då faller även alla argument för affären. Någon notering av Arctic Paper ser alltså inte ut att bli av, såvida inte Arctic Paper väljer att notera bolaget ändå.

Uppdatering: Trots att Arctic Paper inte lyckades med sitt bud på Rottneros så fullföljer man sin plan att lista aktierna på Stockholmsbörsen. Den 20 december 2012 blir första handelsdag.

Uppdaterat: 2012-12-20

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss