Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Aprendere Skolor AB
Aprendere Skolor AB

Aprendere Skolor AB
Triewaldsgränd 2
111 29 Stockholm

Hemsida:

aprendereskolor.se

Verksamhet:

Aprendere Skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Bellissima Holding AB (Lars och Elisabeth Tunberg) 50 %, Netsom AB (Carl Tunberg) 50 %.

Netsom AB, Bellissima Holding AB

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

28 september 2021

Värdering:

Uppdatering: 100 Mkr post money i noteringsemissionen, sedan är det möjligt att aktier från ägarspridningen via Dividend Sweden tillkommer.

80 Mkr pre-money och 100 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 16 kr per aktie.

Övrigt:

Vi utgår från att Aprendere Skolor ska notera sig även om de inte har kommunicerat något om det ännu. Bolaget ska presentera sig för småsparare i början av september 2021, är ett publikt aktiebolag och har gjort andra förändringar som är typiska inför en notering.

Uppdatering: Aprendere Skolor noteras på First North den 28 september 2021.

Uppdatering: I mitten av september 2021 meddelade Dividend Sweden att de har ingått avtal med Aprendere Skolor om att ägarsprida 6,6 Mkr i aktier och teckningsoptioner. Samtidigt har Dividend Sweden även tecknat units (aktier och teckningsoptioner) för ca 3,3 Mkr i Aprendere.

Uppdaterat: 2021-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss