Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget
Segelbåtsvägen 2
11264 Stockholm

Hemsida:

www.alltele.se

Verksamhet:

AllTele levererar internet- och telefonitjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. Det sker dels i egen regi och dels i samarbete med olika nät- och fastighetsägare samt i nära samarbete med TDC. AllTele idag den femte största leverantören av internettjänster till privathushåll i Sverige.

Ägare:

Innan nyemissionen i december 2006: Ola Norberg med familj 26,8 %, Banque Invik 16,56 %, Familjen Hellspong 8,61 %, Peter Bellgran med familj 7,97 %, Thomas Nygren med familj 6,76 %, Tomas Nygren 6,39 %, Öhman IT-fond 5,1 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

1 mars 2007

Värdering:

100,2 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss