Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Akloma Tinnitus AB
Akloma Tinnitus AB

Akloma Tinnitus AB
Birger Jarlsgatan 8
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.antinitus.com

Verksamhet:

Akloma Tinnitus erbjuder utvecklar och säljer produkter för att hantera tinnitus.

Ägare:

Akloma BioScience AB är huvudägare, innan transaktionen ska dock hela ägandet samlas i ett nybildat holdingbolag (arbetsnamn NYAB). Nuvarande aktieägare i Paradox Entertainment AB kommer innan notering även att äga en mindre del i den nya strukturen.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

4 december 2015

Värdering:

200 Mkr har Paradox Entertainment ABs styrelse och Akloma Tinnitus AB ägare kommit överens om att företaget är värt.

Övrigt:

Akloma Tinnitus AB kommer inte att noteras direkt, utan noteringen kommer att ske via ett omvänt förvärv av Paradox Entertainment AB. Dvs Akloma Tinnitus övertar Paradox Entertainment ABs plats på First North.

Uppdatering: Den 4 december 2015 blev apportemissionen registrerad. Paradox Entertainment AB hade då även bytt namn till Sensori AB.

Uppdaterat: 2015-12-12

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss