Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Adverty AB
Adverty AB

Adverty AB
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm

Hemsida:

www.adverty.com

Verksamhet:

Adverty utvecklar och erbjuder en annonsplattform för annonsering i VR, AR och 3d-mobilspel.

Ägare:

Innan emissionen inför noteringen; Recibir Invest AB (Niclas Kjellgren) 28,31 %, Niklas Bakos 27,51 %, Louer Invest AB (Pontus Dahlström) 9,07 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Genomförd

Tid:

29 november 2018

Värdering:

Uppdatering: 90,95 Mkr post money.

Uppdatering: 87,9 Mkr post money (sedan finns ett konvertibelt lån på 8 Mkr och möjliga lån på 20 Mkr som vi förstår kan konverteras till aktier).

79,8 Mkr pre-money och 103,1 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Adverty berättade i slutet av augusti 2018 att de ska notera sig i närtid, vilket vi tolkar som fjärde kvartalet 2018.

Uppdatering: Adverty planerar att notera sig på First North den 25 oktober 2018.

Uppdatering: Adverty fick in 8,1 Mkr i emissionen. Man har även tagit ett konvertibellån på 8 Mkr. Vidare kan bolaget ta 5 konvertibellån á 4 Mkr, där även optioner medföljer.

Första dag för handel på First North är planerad till 1 november 2018.

Uppdatering: Den 1 november 2018 meddelade Adverty att "...Bolagets första dag för handel skjuts upp med anledning av den fortsatt pågående granskningsprocessen hos Nasdaq First North."

Uppdatering: Adverty har meddelat att de tidigarelägger publicering av delårsrapport till den 16 november 2018, anledningen är den pågående noteringsprocessen.

Uppdatering: Adverty noteras på NGM Nordic-MTF den 29 november 2018. Något konvertibellån ges inte ut, en mindre riktad emission utökar emissionen som gjorts.

Uppdaterat: 2018-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss