Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm

Hemsida:

www.soltechenergy.com/sv/investerare/advanced-soltech-sweden-ab-publ/

Verksamhet:

Advanced SolTech Swedens (ASAB) verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

Ägare:

SolTech Energy Sweden AB 51 %, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. 49 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Första delen av 2020

Värdering:

Övrigt:

Ägarna hade planerat att notera Advanced SolTech Sweden AB under andra kvartalet 2018. I mitten av augusti 2018 meddelade man dock att den nya tidsplanen är senhösten 2019.

Uppdatering: I mitten av april 2019 meddelade bolaget att de har rekryterat Max Metelius till rollen som CFO/COO i bolaget. Man skriver även att Metelius erfarenheter kommer att bli mycket värdefulla inför den planerade noteringen på First North under fjärde kvartalet 2019.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 preciserar SolTech Energy tidsplanen för noteringen av Advanced SolTech till november-december 2019.

Uppdatering: I mitten av september 2019 meddelade Soltech Energy att Advanced Soltech har utsett rådgivare för noteringen. "...har utsett Carnegie Investment Bank AB och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, till finansiella rådgivare i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. DLA Piper har utsetts till legal rådgivare, PWC har utsetts till rådgivare i noteringsfrågor och FNCA har engagerats som Certified Adviser."

Uppdatering: Soltech meddelade i slutet av oktober 2019 att noteringen av ASAB förskjuts till "första delen" av 2020.

Uppdatering: I slutet av januari 2020 meddelade Soltech Energy att Advanced Soltechs plan att ge ut gröna obligationer med DNB Markets och Nordea som rådgivare som kommunicerades i mitten av januari förskjuts. Coronaviruset uppges vara orsaken.

"Samarbetet med DNB Markets och Nordea i syfte att emittera gröna obligationer, utgör alltjämt tillsammans med den tidigare aviserade avsikten att notera ASAB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market, den nya finansieringsplanen för den fortsatta expansionen i Kina."

Uppdaterat: 2020-01-29

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss