Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm

Hemsida:

www.soltechenergy.com/sv/investerare/advanced-soltech-sweden-ab-publ/

Verksamhet:

Advanced SolTech Swedens (ASAB) verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

Ägare:

SolTech Energy Sweden AB 51 %, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. 49 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Senhösten 2019

Värdering:

Övrigt:

Ägarna hade planerat att notera Advanced SolTech Sweden AB under andra kvartalet 2018. I mitten av augusti 2018 meddelade man dock att den nya tidsplanen är senhösten 2019.

Uppdaterat: 2018-08-15

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss